گزارش تصویری ادای احترام مردم رشت به شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

شهروندان شهر رشت جهت همدردی و قدرشناسی در ایستگاه ۴ آتش نشانی واقع در روبروی بوستان ملت با گذاشتن گل و روشن کردن شمع به شهدای آتش نشان که در ریزش ساختمان پلاسکو به شهادت رسیدند ادای احترام کردند.

شهروندان شهر رشت جهت همدردی و قدرشناسی در ایستگاه ۴ آتش نشانی واقع در روبروی بوستان ملت با گذاشتن گل و روشن کردن شمع به شهدای آتش نشان که در ریزش ساختمان پلاسکو به شهادت رسیدند ادای احترام کردند.

Share