گزارش تصویری اجتماع جوانان مومن انقلابی گیلان در رشت

اجتماع بزرگ جوانان مومن انقلابی گیلان با عنوان من انقلابی ام در سالن شهدای ناجای رشت با سخنرانی علی باقری برگزار شد.

اجتماع بزرگ جوانان مومن انقلابی گیلان با عنوان من انقلابی ام در سالن شهدای ناجای رشت با سخنرانی علی باقری برگزار شد.

Share