کنایه سنگین یک روزنامه به حسین رضازاده و عباس جدیدی!

شهاب جعفرنژاد در صفحه اینستاگرامش نوشت: «اساتیدِ شورای شهر ما…طرح روزنامه هفت صبح با کمی تغییر…»

شهاب جعفرنژاد در صفحه اینستاگرامش نوشت: «اساتیدِ شورای شهر ما…طرح روزنامه هفت صبح با کمی تغییر…»

Share