کاهش تعداد طبقات در طرح تفصیلی جدید منطقه دو رشت | فروش تراکم حذف شد

مشاور شهردار منطقه ۲ رشت با اشاره به این که تا اجرای طرح تفصیلی جدید متقاضیان می توانند با طرح قبلی اقدام به تقاضای پروانه کنند تصریح کرد: همان طور که بسیاری از سازندگان ساخت و ساز می دانند تا یک سال پروانه ساخت و ساز دارای اعتبار است و تا دو سال نیز قابل تمدید می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بهروز پورسلیمانی، مشاور شهردار منطقه دو رشت در امور شهرسازی و معماری با اشاره به خبر ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهرداری منطقه ۲ در چند روز آینده خاطرنشان کرد: سطح اشغال و تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی جدید بر اساس پهنه بندی و مساحت زمین، پیش بینی شده است و یکی از شاخص های طرح تفصیلی زمین کاهش تعداد طبقات نسبت به ضوابط سقف تراکم اعطایی است.

وی افزود: این کاهش تعداد طبقات بیشتر در مناطقی که تراکم جمعیت بالاتری دارد و یا در بافت های تاریخی هستند به دلیل ضوابط میراثی انجام می گیرد که محدوده شهرداری منطقه ۲ رشت نیز در همین محدوده ارزیابی می شود.

پورسلیمانی با اشاره به این که این کاهش تعداد طبقات می تواند از سوی شهرداری خدمات رسانی بهتری برای مردم را به وجود آورد خاطرنشان کرد: باتوجه به کاهش تعداد طبقات در طرح تفصیلی جدید ما فروش تراکم ساختمانی نداریم و متقاضیان باتوجه به همان سطح اشغال و تراکمی که در جداول پهنه بندی پیش بینی شده اند، پروانه ساختمانی را اخذ نمایند.

مشاور شهردار منطقه ۲ رشت با اشاره به این که تا اجرای طرح تفصیلی جدید متقاضیان می توانند با طرح قبلی اقدام به تقاضای پروانه کنند تصریح کرد: همان طور که بسیاری از سازندگان ساخت و ساز می دانند تا یک سال پروانه ساخت و ساز دارای اعتبار است و تا دو سال نیز قابل تمدید می باشد.

Share