چابکسر، سبزتر از گذشته با پوشش کامل گازرسانی

روز دوشنبه ۱۸ بهمن طرح گازرسانی به روستاهای شمشادپشته و جنگسرا از توابع چابکسر شهرستان رودسر با حضور فرماندار رودسر و بخشدار و امام جمعه چابکسر افتتاح شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روز دوشنبه ۱۸ بهمن طرح گازرسانی به روستاهای شمشادپشته و جنگسرا از توابع چابکسر شهرستان رودسر با حضور فرماندار رودسر و بخشدار و امام جمعه چابکسر افتتاح شد.

برای گازرسانی به این روستاهای صعب العبور مجموعا ۱۱ کیلومتر کیلومتر شبکه گذاری انجام شده و در حدود ۶ میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین با گازرسانی به این دو روستا امکان بهره مندی ۲۵۰ خانوار روستایی از نعمت گاز فراهم شده است.

شایان ذکر است با افتتاح روستاهای جنگ سرا و شمشادپشته، تمام ۳۴ روستای بالای ۲۰ خانوار شهر چابکسر از نعمت گاز برخوردار شده  و درصد بهره مندی گاز این شهر به ۱۰۰ درصد رسیده است و بر این اساس چابکسر را می توان شهر سبز بلحاظ گازرسانی معرفی نمود.

Share