قربانیان گرفتار زیر آوار پلاسکو روی دیوار پیام نوشته بودند؟+ عکس

در بخش افقی پلاسکو که بخشهایی از آن سالم مانده و تعدادی از جانباختگان از آنجا پیدا شدند، قربانیان حادثه هنگامی که امیدی برای زنده ماندن نداشتند روی دیوار جملاتی را نوشتند.

جام جم آنلاین نوشت: در بخش افقی پلاسکو که بخشهایی از آن سالم مانده و تعدادی از جانباختگان از آنجا پیدا شدند، قربانیان حادثه هنگامی که امیدی برای زنده ماندن نداشتند روی دیوار جملاتی را نوشتند.

 به گزارش دیارمیرزا صحت این موضوع و زمان دیوارنوشته ها هنوز توسط هیچ مقامی تائید نشده است.

Share