نمایشگاه نقاشی فاطمه خانم ۸۲ ساله در رشت+ تصاویر

افتتاحیه نمایشگاه نقاشی بانوی هنرمند(خودآموخته) فاطمه علیزاده در آموزشگاه تجسمی نقش قلم رشت برگزار شد

امروز افتتاحیه نمایشگاه نقاشی بانوی هنرمند(خودآموخته) فاطمه علیزاده در آموزشگاه تجسمی نقش قلم رشت برگزار شد. فاطمه خانم شخصی است که در سن ۱۸ سالگی همسر خود را از دست داد و با داشتن دو فرزند امیدوارانه به زندگی ادامه داد و تا امروز کارهای هنری را کنار نگذاشته تا در ۸۲ سالگی نمایشگاه خود را برگزار کند. با دیدن آثارش می‎توان پی برد که روح زنده و شاد به سن و سال نیست. این شادی و امید در آدمک های خندان و گل های شکفته مشهود است. باشد که همیشه آدمک های نقاشی هایشان بخندند.

Share