میراضی:در انتخاب مجری پروژه تلویزیون شهری رودسر دقت شود

محمد میراضی در این جلسه گفت: شهردار و اعضای شورای شهر باید در انتخاب مجری برگزاری پروژه تلویزیون شهری دقت نمایند و قطعا باید این پروژه قانونی و با مزایده اجرایی گردد تا حق افراد دیگر ضایع نشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  نائب رییس شورای شهر رودسر در جلسه شورای این شهر گفت: اجرای پروژه تلویزیون شهری طرح بسیار خوبی است و چهره شهر را زیبا می سازد اما اینکه چطور این پروژه و با چه روندی اجرایی شود مهم است.
سید محمد میراضی در این جلسه گفت: شهردار و اعضای شورای شهر باید در انتخاب مجری برگزاری پروژه تلویزیون شهری دقت نمایند و قطعا باید این پروژه قانونی و با مزایده اجرایی گردد تا حق افراد دیگر ضایع نشود
وی با اشاره به پروژه های اجرایی نشده در سال گذشته افزود: متاسفانه در پروژه پارک شادی ؛ استخر دچار مشکل شده ایم و این پروژه ها با تعهدی که به مردم داده ایم تاکنون اجرایی نشده است و اکنون شرمنده مردم هستیم.
میراضی اظهار داشت: توان مالی و همچنین سابقه کاری شرکت های مجری پروژه های شهری باید در اولویت قرار گیرد و بررسی شود که شرکت منتخب در این موارد مذکور رزومه ای داشته است؟!
نائب رئیس شورای شهر رودسر تاکید کرد: محدودیت زمانی نباید موجب ترک تشریفات در اجرای پروژه نصب تلویزیون شهری گردد چرا که ممکن است شرکت های توانمندتری وجود داشته باشد و شورای شهر و شهرداری از آن غافل شود.
وی در ادامه به نشست با اهالی و کسبه قدیمی شهر رودسر اشاره داشت و افزود: راهنمایی رانندگی رودسر نسبت به ساخت کیوسک در مرکز شهر رودسر اقدام نموده است که نصب این کیوسک بنا بر نامه میراث فرهنگی دارای شرایطی است و نباید اعمال سلیقه صورت گیرد.
نایب رییس شورای شهر رودسر اظهار داشت: در دریافت مجوز از میراث فرهنگی قید شده است که هیچ گونه ساخت و سازی نباید در ۴ باغ که از ابنیه میراث فرهنگی بحساب میآید صورت پذیرد بلکه کیوسک راهنمایی رانندگی باید بصورت سازه در جایگاه کارشناسی شده قرار گیرد و این مسئله مورد انتقاد کسبه قدیمی شهر قرار گرفته است که باید تمهیدی برای اجرای آن صورت گیرد.

Share