مرد تعامل با اصحاب رسانه مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت شد

جلسه دوم فوق العاده شورای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت با دستورکار تغییر مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صبح امروز پنجشنبه برگزار و در نهایت علیرضا حسنی سخنگوی شهرداری رشت به عنوان مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت منصوب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت منصوب شد.

جلسه دوم فوق العاده شورای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت با دستورکار تغییر مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صبح امروز پنجشنبه برگزار و در نهایت علیرضا حسنی سخنگوی شهرداری رشت به عنوان مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت منصوب شد.

پیش از این علیرضا قانع مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت بود.

گفتنی است حسنی قریب به ۱۴ سال، مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت بود.

Share