مخالفین و موافقین استیضاح شهردار رشت را بشناسید+ اسامی

از بین پانزده عضو شورا امروز ۶ نفر رای در موافقت با استیضاح ثابت قدم رای دادند. دو رای سفید بوده و ۷ رای نیز به مخالف استیضاح اختصاص داشت.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه استیضاح شهردار رشت درحالی از صبح امروز در صحن شورا برگزار شد که در نهایت بار دیگر ثابت قدم از شورا رای اعتماد گرفت.

در حالیکه محمود باقری خطیبانی، مجید رجبی ویسرودی، امیرحسین علوی، فرانک پیشگر، فرهاد شوقی و حجت جذب شش نفری بودند که برگه استیضاح شهردار رشت را امضا کردند در جلسه امروز شورا شاهد یک تغییر عجیب در بین موافقین و مخالفین ثابت قدم بودیم.

از بین پانزده عضو شورا امروز ۶ نفر رای در موافقت با استیضاح ثابت قدم رای دادند. دو رای سفید بوده و ۷ رای نیز به مخالف استیضاح اختصاص داشت.

اما نکته جالب توجه این است که محمود باقری خطیبانی، امیرحسین علوی، فرانک پیشگر، فرهاد شوقی و حجت جذب و مسعود کاظمی ۶ نفری هستند که به استیضاح شهردار رای مثبت داده اند و گفته می شود مجید رجبی ویسرودی در اعتراض به نوع عملکرد گروه موافق استیضاح حاضر نشده که به عزل ثابت قدم رای دهد.

عباس صابر و محمدعلی رفیعی نوده نیز دو عضو شورا هستند که رای سفید دادند.

Share