مجوز احداث نیروگاه های حرارتی لوشان و رودسر صادر شده است

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به انجام دو سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه های حرارتی بزرگ در منطقه لوشان و رودسر اشاره کرد و یادآور شد: مجوزهای احداث نیروگاه های فوق صادر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، عظیم بلبل آبادی در نشست نهاد بازار سرمایه گذاری خارجی استان که در اداره کل اقتصاد و دارایی گیلان برگزار شد، با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در حوزه تولید، انتقال و فوق توزیع برق استان، اظهار کرد: ارزش دارایی های شرکت سهامی برق گیلان به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می رسد.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان گیلان ظرفیت نامی تولید برق در گیلان را ۲ هزار و ۸۱۶ مگاوات دانست که مازاد بر مصرف استان است و افزود: گیلان برق استان هایی همچون مازندران، زنجان و تهران را تامین می کند. همچنین این توانایی سبب شده که به کشورهایی مانند آذربایجان برق صادر کنیم.

وی فرصت های سرمایه گذاری در این شرکت را برشمرد و عنوان کرد: با وجود تولید برق مازاد بر مصرف، برای رسیدن به تامین انرژی پایدار و مطمئن در سال ۱۴۰۴ ناچار به تولید و احداث شبکه های انتقال و فوق توزیع هستیم که در این مسیر بهره مندی از سرمایه گذاران از اولویت های شرکت برق است.

این مقام مسئول همچنین مزیت های سرمایه گذاری در حوزه برق استان را برشمرد و اضافه کرد: ویژگی های جغرافیایی گیلان از جمله برخورداری از ارتفاع مناسب از سطح دریا به همراه وجود کریدور مناسب بادخیز در منطقه منجیل و لوشان سبب می شود سرمایه گذاری در این حوزه برای سرمایه گذاران جذاب باشد.

بلبل آبادی ادامه داد: اولویت های سرمایه گذاری در حوزه برق در گیلان شامل احداث مولدهای مقیاس کوچک، نیروگاه های بادی و خورشیدی و تامین منابع مالی برای شبکه انتقال و فوق توزیع است.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه این شرکت از سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی به دلیل توجه به انرژی پاک استقبال می کند، گفت: مسترد کردن حق انشعاب به قیمت روز به سرمایه گذارانی که هم اکنون در حال بهره برداری هستند به همراه معرفی به بانک های عامل و اعطای زمین بلاعوض(به ازای تولید هر یک مگاوات، ۱۰۰ مترمربع) در شهرک های صنعتی از جمله مشوق هایی است که برای سرمایه گذارانی که در حوزه تولید، انتقال و فوق توزیع برق حضور پیدا کنند، تعیین شده است.

وی به انجام دو سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه های حرارتی بزرگ(۵۰۰ مگاوات) در منطقه لوشان و رودسر نیز اشاره کرد و یادآور شد: مجوزهای احداث نیروگاه های فوق صادر شده است.

بلبل آبادی نیاز استان را سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه های مولد کوچک دانست و افزود: در این حوزه هم اکنون تولید ۲۵۰ مگاوات با شرکت های سرمایه گذار منجر به منعقد شدن قرارداد شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با تاکید بر تولید انرژی پاک در استان به علاقمندی سرمایه گذاران آلمانی برای حضور در گیلان اشاره و عنوان کرد: متاسفانه تعامل خوبی برای دریافت زمین مناسب از سوی اداره کل منابع طبیعی استان را شاهد نبودیم.

وی با تشریح پروژه سرمایه گذاری فوق و میزان اشتغالزایی که اجرای آن برای گیلان به ارمغان می آورد، متذکر شد: شرایط احداث نیروگاه  های خورشیدی و بادی در گیلان نسبت به بسیاری از استان های کشور مطلوب تر است، اما برای جذب سرمایه گذار نیاز داریم که تسهیل گری را شیوه خود قرار دهیم.

بلبل آبادی خاطرنشان کرد: مطمئنا برای آغاز پروژه، باید بانک اطلاعاتی از منابع طبیعی و اراضی ملی از سوی دستگاه های متولی به شرکت برق ارائه شود که بتوانیم سرمایه گذاران را از آن ها آگاه کنیم.

Share