فیلم: مجادله رجبی و رفیعی با کاظمی در صحن شورا

رجبی اعتقاد داشت اعضای شورا می‌توانند چندین سوال را مطرح کنند و حق حرف زدن دارند. این فیلم را ببینید.

در جلسه امروز شورای شهر رشت که به استیضاح شهردار رشت اختصاص داشت یکی از موضوعات مطرح شده اختلاف مجید رجبی ویسرودی با مسعود کاظمی در خصوص میزان صحبت مخالفین و موافقیت و همچنین نحوه اظهار نظر اعضای شورا برمی‎گشت. بطوری که رجبی اعتقاد داشت اعضای شورا می‌توانند چندین سوال را مطرح کنند و حق حرف زدن دارند. این فیلم را ببینید.

Share