فیلم: لحظه بیهوش شدن رضا رشیدپور در هنگام اجرای برنامه زنده

رضا رشیدپور هنگام اجرای برنامه حالا خورشید بیهوش شد. یکی دیگر از عوامل این برنامه دقایقی بعد اعلام کرد که رشیدپور دچار افت فشار و راهی بیمارستان شده است

رضا رشیدپور هنگام اجرای برنامه حالا خورشید بیهوش شد. یکی دیگر از عوامل این برنامه دقایقی بعد اعلام کرد که رشیدپور دچار افت فشار و راهی بیمارستان شده است

Share