فیلم: دقایقی از نطق محمود باقری خطیبانی در جلسه امروز شورا

گفته اند کوتوله های شورا کاری کرده اند که ایشان هر شب چنتا قرص میخورند. احتمالا جناب شهردار آن شب که مصاحبه داشتند قرص نخورده بودند.

 

محمود باقری خطیبانی در جلسه امروز شورا با اشاره به نشست خبری اخیر شهردار گفت: شهردار در نشست با خبرنگاران گفته بود برخی حسینیه را تبدیل به مسکونی کرده اند. گفته اند کوتوله های شورا کاری کرده اند که ایشان هر شب چنتا قرص میخورند. احتمالا جناب شهردار آن شب که مصاحبه داشتند قرص نخورده بودند.

 

Share