طرح تحول نظام سلامت با ناپختگی اجرا شد | نیمی از این بودجه پرداخت شده است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم با اشاره به چالش های به وجود آمده در اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: متأسفانه این طرح با ناپختگی اجرا شده که نقایص باید به سرعت جبران شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، علی نوبخت با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم اظهار کرد: هرچند طرح تحول نظام سلامت بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری برای ارائه خدمات کم هزینه درمان اجرا شد ولی ناپختگی در اجرای آن، این طرح را با چالش های بزرگی روبرو کرد.

وی بالابودن هزینه های درمانی و تعدد مراجعات را بزرگترن عوامل ایجاد چالش در بحث پرداخت به مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: این دو عامل سبب شد تا دولت در بحث پرداخت بدهی های مراکز درمانی با مشکل روبرو شود.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: از این رو مجلس دهم در این شرایط ورود و با پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص هشت هزار میلیارد تومان بودجه به سازمان بیمه سلامت ایران برای پرداخت معوقات موافقت کرد.

نوبخت یادآور شد: در حال حاضر نیمی از این بودجه پرداخت شده و امیدواریم که با حمایت مسئولان و دولت، سازمان بیمه سلامت بتواند مابقی بودجه تخصیص یافته خود را به دست بیاورد.

وی تأکید کرد: طرح تحول نظام سلامت با هدفی که دنبال می کند، باید ادامه پیدا کرده و اجرای آن وابسته به دولتی مشخص نیست به همین دلیل باید سازمان های بیمه گر تقویت شده و ارائه خدمات درمانی نیز سازمان یافته و هدفمند باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس یاد آور شد: در برنامه ششم توسعه تصویب شده که در طرح تحول نظام سلامت به نظام ارجاع، پزشک خانواده، سطح بندی خدمات و رعایت فارماکوپی دارویی و رعایت راهنماهای بالینی توجه و این موارد با جدیت اجرا شوند.

وی اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر واحدهای درمانی متعددی در سطح کشور وجود دارند که ماه ها است نتوانسته اند هزینه های ارائه خدمات خود را دریافت کنند.

نوبخت تصریح کرد: متأسفانه در اجرای طرح تحول نظام سلامت ناپختگی شده که باید به سرعت جبران شود.

Share