شوراها برای دوره‌های متوالی می‌توانند یک شهردار انتخاب کنند

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس گفت:بر اساس مفاد قانونی اعضای شوراهای شهر می‌توانند شهرداری را برای چندین دوره‌ متوالی انتخاب کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهرداد لاهوتی در توضیح انتخاب شهرداران از سوی شوراهای شهر برای دوره‌های متوالی، اظهار کرد: زمانی این موضوع دارای ابهام بود، ابهامی مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند تنها برای دو دوره متوالی شهرداران را انتخاب کنند یا خیر،اما پس از بررسی‌های قانونی مشخص شد که انتخاب شهرداران برای دوره‌های متوالی محدودیت قانونی ندارد.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر می‌توانند شهرداران را برای دوره‌های متوالی انتخاب کنند،در حقیقت شهرداران در حکم مدیرعامل یک نهاد بوده و منتخب مردم نیستند بنابراین محدودیتی قانونی برای آنها قائل نشده‌ایم.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی قانون تشکیلات،اختیارات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران را یادآور شد و گفت:این قانون اختیاراتی چون انتخاب شهردار را برای شوراها قائل شده‌ تا شهرداران را برای مدت چهار سال انتخاب کنند اما محدودیتی برای انتخاب شهرداران در دوره‌های متولی در نظر گرفته نشده است یعنی شهرداران در صورت کسب رای اعضای شوراها می‌توانند در دوره‌های متوالی برگزیده شوند.

Share