شهرداری منطقه سه برای خدمات رسانی شبانه روزی آماده است

شریفی با اشاره به بارش برف اظهار کرد: شهرداری منطقه سه برای خدمات رسانی شبانه روزی باشیفت بندی نیروها آماده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مرتضی شریفی شهردار منطقه ۳ رشت گفت: چهار جلسه مدیریت بحران برای نحوه پیشبرد امور درمدت بحران ازسوی شهرداری برگزار و راهکارهای لازم به افراد ذیربط داده شده است.

وی افزود: یک دستگاه بیل بکهو در میدان نیروی دریایی تا مقابل سپاه پل عراق و یک دستگاه لودر از ماشین آلات شهرداری منطقه ۳ در بلوار رسالت، چمران استقرار یافته اند.

شریفی اظهار کرد: با انجام هماهنگی اداری با سازمان عمران یک دستگاه گریدر برای مواقع لازم در بلوارخرمشهر ولیعصر به جانبازان و یک دستگاه لودر برای خیابان شهدا میدان زرجوب تاجانبازان مستقر شده اند.

شهردار منطقه ۳ رشت ادامه داد: برای تأمین ظرفیت دستگاه های سنگین دو دستگاه لودر برای برف روبی بلوارخرمشهر، کوی پاییزان، امام رضا (ع) و خیابان عاطفی، خیابان دفاع، خیابان احمد زاده و ۳ دستگاه گریدر برای مسیرهای بلوارمدرس، جانبازان، مصلی و بلوار امام رضا (ع) و بلوار امام علی (ع) تا میدان گیل از پیمانکاران اجاره شده است

وی افزود: ۵ دستگاه بیل بکهو برای مسیر خیابان پرند کوچه عظیم دوست و شهرک صبا، پیرکلاچای و کسبخ و خیابان فلسطین استقرار یافته است.

شریفی در پایان اظهار کرد: شهرداری منطقه سه برای خدمات رسانی شبانه روزی باشیفت بندی نیروها آماده است.

Share