شهردار لنگرود به مراجع قضایی معرفی شد

رضا کحالی شهردار لنگرود بدلیل عدم مدیریت صحیح پسماند در سطح شهر، به جرم آلودگی محیط زیست و تخریب تالاب کیاکلایه به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا کحالی شهردار لنگرود بدلیل عدم مدیریت صحیح پسماند در سطح شهر، به جرم آلودگی محیط زیست و تخریب تالاب کیاکلایه به مرجع قضایی معرفی شد.

 در طی سال جاری اخطاریه های متعددی مبنی بر اصلاح روند مدیریت پسماند از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود ابلاغ شده که متأسفانه بی توجهی به اخطاریه های ابلاغی، منجر به آن شد که شهردار لنگرود به جرم آلودگی محیط زیست و تخریب تالاب کیاکلایه به مرجع قضایی معرفی شود.

سیدامین نجات رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود گفت: طبق قوانین موضوعه به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون مدیریت پسماند کلیه مدیران اجرایی پسماند در ماده ۷ قانون اخیر موظف و مکلف به اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند خواهند بود، در غیر اینصورت می بایست با اخطاریه این اداره مبادرت به رفع مشکل نمایند. این در حالی است که چنانچه مدیران اجرایی پسماند (شهرداران، بخشداران، دهیاران) به اخطاریه های ابلاغی بی توجه باشند به جرم آلودگی محیط زیست به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

Share