روایت تصویری آتشی که در پاساژ پله برقی بازار رشت کنترل شد

ظهر امروز سر در مغازه ای در پاساژ پله برقی بازار رشت دچار آتش شوزی شده بود که خوشبختانه با حضور به موقع اتش نشانان حریق کنترل و در نطفه خفه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ظهر امروز سر در مغازه ای در پاساژ پله برقی بازار رشت دچار آتش شوزی شده بود که خوشبختانه با حضور به موقع اتش نشانان حریق کنترل و در نطفه خفه شد.

Share