حضور دو گیلانی در جمع شهدای آتش نشان پلاسکو

محسن روحانی سندیانی از اردجان شهرستان رضوانشهر و حسین حسین زاده از رودسر سهم گیلانی ها از واقعه دردناک پلاسکوهستند

واقعه پلاسکو با تمام ضربات روحی آن دارای نکاتی بود که جا دارد به آن پرداخته شود. با پیدا شدن پیکر آتش نشانان مفقود در گوشه ای ساختمان پلاسکو نگاهی به اسامی این افراد می کنیم. محسن روحانی سندیانی از اردجان شهرستان رضوانشهر و حسین حسین زاده از رودسر سهم گیلانی ها از شهدای آتش نشان واقعه دردناک پلاسکو هستند.

Share