جلسه ستاد بحران سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت برگزار شد

در پی هشدارهای اخیر برای بارش برف جلسه ستاد بحران سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با حضور معتمدین خطوط تاکسیرانی و مینی بوسرانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شعاع مشرق، در پی هشدارهای اخیر برای بارش برف جلسه ستاد بحران سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با حضور معتمدین خطوط تاکسیرانی و مینی بوسرانی برگزار شد.

Share