جدیدترین تغییراتی که شهرداری رشت به خود خواهد دید

خبرها حاکی از این است که شهرداری رشت در ادامه تغییر ساختار مدیریتی خود و چابک سازی اداری شاهد تغییرات جدید در سطح معاونان و همچنین یکی از شهرداران مناطق خود باشد.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا خبرها حاکی از این است که شهرداری رشت در ادامه تغییر ساختار مدیریتی خود و چابک سازی اداری شاهد تغییرات جدید در سطح معاونان و همچنین یکی از شهرداران مناطق خود باشد.

بر این اساس سمیه رستگار شهردار کنونی منطقه ۳ رشت که زمانی به عنوان مدیر حقوقی شهردار فعالی می کرد به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب می شود.

معاونت مالی و اقتصادی از اواخر دی ماه و پس از تغییر مجتبی ماه پسند مستقیما توسط شهردار رشت اداره می‌شد.

همچنین مرتضی شریفی مدیرعامل کنونی حمل نقل و بار و مسافر شهرداری رشت نیز به عنوان گزینه اصلی شهرداری منطقه ۳ و جایگزین سمیه رستگار است.

از سوی دیگر سازمان زیباسازی شهرداری رشت نیز احتمالا شاهد تغییراتی خواهد بود و محمدباقر بشردانش مدیرعامل کنونی این سازمان با سمت خداحافظی خواهد کرد.

از الهه محجوب مدیر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری رشت به عنوان جایگزین بشردانش در سازمان زیباسازی نام برده میشود.

Share