ثابت‎قدم معامله می‎کنی یا خفه‎ات کنیم؟!+ طرح

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استیضاح چندباره سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت توسط شورا در حالی مجددا مطرح شده است که همواره زمزمه درخواست‎های غیرمنطقی برخی اعضای شورا از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. طرح: بهرنگ جدی. دیارمیرزا 

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استیضاح چندباره سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت توسط شورا در حالی مجددا مطرح شده است که همواره زمزمه درخواست‎های غیرمنطقی برخی اعضای شورا از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.


طرح: بهرنگ جدی. دیارمیرزا 

Share