تنها نیم میلیون تن تا خودکفایی برنج فاصله داریم | گیلان به تنهایی ۷۰۰ هزار تن برنج تولید می کند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با بدبینانه ترین حالت تنها نیم میلیون تن تا خودکفایی برنج فاصله داریم، گفت: با افزایش نرخ خرید تضمینی برنج های پرمحصول می توان کشاورز را ترغیب کرد که به سمت کشت های پرمحصول برنج حرکت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، محمدصادق حسنی در زمینه وضعیت تولید برنج در کشور، گفت: استان گیلان به تنهایی ۷۰۰ هزار تن برنج کشور را تولید می کند و این درحالی است که با افزایش نرخ خرید تضمینی برنج های پرمحصول می توان کشاورز را ترغیب کرد که  به سمت کشت های پرمحصول برنج حرکت کند.

وی افزود: خرید تضمینی در زمینه کشت های پرمحصول برنج زمانی مناسب تلقی می شود که دولت بالاتر از نرخ بازار برنج کشاورز را خریداری کند بنابراین بدیهی است که کشاورز به سمت کشت های پرمحصول حرکت خواهد کرد.

حسنی گفت: با توسعه کشت های پرمحصول برنج حداقل به میزان دو برابر تولید برنج در کشور افزایش می یابد و از همین رو با این اوصاف برنج ایرانی مزیت صادراتی نیز پیدا خواهدکرد.

نماینده مردم رشت در مجلس، ادامه داد: با افزایش کشت های پرمحصول برنج نه تنها محصول مذکور مزیت صادراتی پیدا خواهد کرد بلکه برای بسیاری از جوانان نیز فرصت های اشتغال بهینه ایجاد خواهد شد.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با بدبینانه ترین حالت تنها نیم میلیون تن تا خودکفایی برنج فاصله داریم، گفت: خودکفایی برنج در گرو افزایش نرخ خرید تضمینی کشت های پرمحصول است.

Share