تغییر قریب الوقوع در راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان+ گزینه ها

طی روزهای آینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان شاهد تغییراتی در راس هرم مدیریتی خواهد شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی روزهای آینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان شاهد تغییراتی در راس هرم مدیریتی خواهد شد.

هم اکنون ناصر آل محمدی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان است و او طی روزهای آینده بازنشسته خواهد شد.

به نظر می رسد بازنشستگی یکباره آل محمدی نمی تواند بی ارتباط با بحران برف اخیر و انتقادات وارد شده استاندار نسبت به نحوه مدیریت در حوزه راهداری  گیلان باشد.

از محمدرضا نازک کار مدیر ساخت و توسعه راههای راه و شهرسازی گیلان و محمد اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان به عنوان گزینه های تصدی این سمت نام برده می شود.

Share