تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن در لنگرود

همزمان با سراسر ایران اسلامی راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان لنگرود برگزار شد.

همزمان با سراسر ایران اسلامی راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان لنگرود برگزار شد.

Share