تصاویر آغاز به کار مجدد مجتمع تولیدی صنایع چوب اسالم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجتمع تولیدی صنایع چوب اسالم صبح امروز با حضور محمود شکری نماینده شهرستان تالش، سید عیسی مهدوی فرماندار و بامری مدیرعامل جدید این مجتمع مجددا آغاز به کار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجتمع تولیدی صنایع چوب اسالم صبح امروز با حضور محمود شکری نماینده شهرستان تالش، سید عیسی مهدوی فرماندار و بامری مدیرعامل جدید این مجتمع مجددا آغاز به کار کرد.

Share