تصاویر آتش سوزی منزل مسکونی در محله شهید دباغیان رشت

بابک رمضانی گفت: در این آتش سوزی دو باب منزل مسکونی ویلایی در آتش سوخت و سقف دو باب منزل مسکونی همجوار نیز دچار آسیب دیدگی و آبخوردگی شد که علت و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آتش سوزی خیابان امام خمینی(ره) محله شهید دباغیان رشت دو باب منزل مسکونی ویلایی در آتش سوخت و سقف دو باب منزل مسکونی همجوار نیز دچار آسیب دیدگی و آبخوردگی شد که علت و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.

Share