تصاویری از جشن تکلیف دختران دانش آموز با حضور همسر فرمانداران سابق و فعلی تالش

مراسم جشن تکلیف دختران دانش آموز دبستان سمیه تالش با حضور فرماندار برگزار شد

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم جشن تکلیف دختران دانش آموز دبستان سمیه تالش با حضور فرماندار برگزار شد. حضور همسر فرماندار سابق در کنار همسر سید عیسی مهدوی فرماندار جدید تالش از نکات قابل توجه این مراسم بود.

Share