از تاخیر ۷۰ دقیقه ای فاطمه شیرزاد و غیبت چند عضو شورا تا اعتراض باقری خطیبانی

جلسه امروز شورای شهر رشت صبح امروز در حالی با تاخیر طولانی برگزار شد که دارای حواشی زیادی بود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه امروز شورای شهر رشت صبح امروز در حالی با تاخیر طولانی برگزار شد که دارای حواشی زیادی بود.

علی رغم اطلاع رسانی به اصحاب رسانه جلسه صبح امروز شورا با تاخیر یک ساعته همراه بود و راس ساعت ده صبح بدون حضور ریاست شورا آغاز شد. فاطمه شیرزاد عضو شورای شهر رشت نیز با تاخیر ۷۰ دقیقه ای وارد صحن شد.

رضا رسولی، مجید رجبی، محمدحسین واثق کارگرنیا، اسماعیل حاجی پور، فرهاد شوقی، حجت جذب و عباس صابر از جمله اعضای حاضر در صحن شورا بودند و محمودباقری خطیبانی نیز با انتقاد از غیبت اعضا صحن شورا را ترک کرد.

فرانک پیشگر نیز هماتند همیشه در تبعیت از باقری خطیبانی به همراه او از جلسه شورا خارج شد اما دقایقی بعد هر دو وارد صحن شدند.

باقری خطیبانی خطاب به اصحاب رسانه گفت: شهردار رشت حتی اگر لیست هم نبندد با این شورا بیست سال دیگر شهردار رشت خواهد بود.

Share