بیانیه بیش از ۶۰۰ ورزشکار در حمایت از شهردار رشت

بیش از ۶۰۰ ورزشکار گیلانی با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با استیضاح دکتر ثابت قدم اعلام کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بیش از ۶۰۰ ورزشکار گیلانی با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با استیضاح دکتر ثابت قدم اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است.
همشهریان گرامی
توسعه، مفهومی است که محدود به هیچ قشر خاصی نشد و آثارش در زندگی همه اقشار نمایان مى شود همان طور که عدم توسعه بر زندگی همه اقشار تاثیر منفی می گذارد.
ما جمعی از ورزشکاران رشت در قریب به دو سال اخیر شاهد تلاش خستگی ناپذیر دکتر ثابت قدم، شهردار محبوب شهرمان بوده ایم و فکر می کنیم همه شما همشهریان نیز آثار آن را در رشت دیده اید. مطمئنا هر مدیری ممکن است در کارش اشتباهاتی داشته باشد چون فقط دیکته نانوشته غلط ندارد. اما خدمات دکتر ثابت قدم برای رشت آن قدر زیاد بوده که برای توسعه شهرمان هم که شده دست در دست هم دهیم و از او حمایت کنیم.
حمایت های بی دریغ شهردار جوان شهر ما از ورزشکاران برای فرزندان این سرزمین دلگرم کننده است. چون امیدوار می شوند که اگر تلاش کنند و افتخار بیافرینند از سوی مسوولین شهر ارج نهاده می شوند.
ما ورزشکاران به خوبی در سال های گذشته چوب عدم ثبات مدیریتی را خورده ایم. از دست دادن مدیران توانمند بیش از اینکه خسرانی برای آن ها باشد، باعث خواهد شد مردم از وجودشان بی بهره شوند.
به همین دلیل ما ورزشکاران رشت از شهردار جوان و محبوب شهرمان حمایت کرده و خواستار ادامه حضور او در مسند شهرداری رشت هستیم تا دست در دست هم، شهرمان را بیش از پیش آباد کنیم.

آرمان حداد، بابک بردبار، امین قاسمى پور، اصغر ابراهیمى، شاهین اخلاق پسند، اصغر کاردوست مصطفی رضازاده از جمله چهره های مطرح امضاکننده این نامه هستند.

Share