بهرام رادان نوجوان در دبیرستان

بهرام رادان تصویری قدیمی از خودش در اینستاگرام منتشر کرد.

بهرام رادان عکس یادگاری خود و دوستانش در سال سوم دبیرستان را برای هوادارانش در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

Share