برخورداری ۶۴ درصدی واحدهای صنعتی از تصفیه فاضلاب

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: سطح برخورداری شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان از امکانات زیرساختی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی از میانگین کشوری بیشتر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: سطح برخورداری شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان از امکانات زیرساختی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی از میانگین کشوری بیشتر است.

طهمورث لاهوتی با بیان بهره مندی و اتصال ۵۰۶ واحد صنعتی در۸ شهرک و ناحیه صنعتی به تصفیه خانه فاضلاب صنعتی تصریح کرد: ۶۴درصد از مجموع ۷۹۴ واحد صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی در گیلان، از سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی برخوردارند و این در حالی است که میانگین برخورداری از این امکانات در سطح کشور ۵۲ درصد است.

وی با اشاره به حساسیت های زیست محیطی در استان گیلان و لزوم حفظ و صیانت از منابع طبیعی، تصریح کرد: هم اکنون ۸ مدول تصفیه خانه فاضلاب در شهرک های صنعتی انزلی، شفت، لاهیجان، تالش، رودسر، سیاهکل، صومعه سرا و لوشان در حال بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان خاطر نشان کرد: احداث تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی بطور جدی در حال انجام است و تصفیه خانه های شهرک های صنعتی نالکیاشهر لنگرود، آستانه، سفیدرود رشت و نواحی صنعتی سُکام رضوانشهرو کوچیچال فومن در حال ساخت می باشند.

وی همچنین تصریح کرد: تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرک های صنعتی لاهیجان (مدول۲)، خرشک و نواحی صنعتی پرکاپشت آستانه ، آسیابسران املش و اطاقور لنگرود نیز در دست طراحی می باشد.

Share