بازدید شهردار رشت و جمعی از مدیران شهرداری از ترمینال میدان گیل

همزمان با بارش برف در رشت مدیران شهرداری رشت و جمعی از اعضای شورا از ترمینال میدان گیل بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همزمان با بارش برف در رشت مدیران شهرداری رشت و جمعی از اعضای شورا از ترمینال میدان گیل بازدید کردند.

در این بازدید ثابت قدم، جمشیدپور، بهارمست، شریفی، رمضانی و جمعی از مدیران شهرداری به همراه حاجی پور و نیکومنش حضور داشتند.

 

Share