الحاق پارک ملی بوجاق و تالاب بین المللی انزلی به منطقه آزاد انزلی لغو شد

با رای دیوان عدالت اداری و در راستای حفاظت و بهسازی محیط زیست ؛ مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت/۵۰۹۱۸ ک مورخ ۲۹/۶/۹۳ شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص ایجاد و توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندرانزلی لغو شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، با رای دیوان عدالت اداری و در راستای حفاظت و بهسازی محیط زیست ؛ مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت/۵۰۹۱۸ ک مورخ ۲۹/۶/۹۳ شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص ایجاد و توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندرانزلی لغو شد.
به موجب این مصوبه در خصوص طرح توسعه منطقه آزاد یاد شده بخشهایی از پارک ملی بوجاق و تالاب بین المللی انزلی در محدوده تعرفه شده جهت توسعه منطقه قرار گرفته بود که با توجه به حساسیت موضوع و با عنایت به تداخل با محدوده پارک ملی بوجاق بعنوان عالی ترین سطح حفاظتی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب بین المللی انزلی ثبت شده در کنوانسیون رامسر از همان زمان پیگیری موضوع ابطال و خروج مناطق یاد شده از محدوده مصوبه ضمن انجام هماهنگی و پیگیری از طریق مراجع و سازمانهای نظارتی کشور در دستور کار ریاست و معاونین سازمان ؛ مدیریت استان و تشکلهای حامی محیط زیست قرار گرفت .
منصور سربازی معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر گفت خوشبختانه با تلاشها و پیگیریهای بعمل آمده و به موجب رای مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با حضور رئیس و معاونین ؛ روسا ؛ مستشاران و دادرسان شعب دیوان به شرح ذیل مصوبه مذکور ابطال شد .
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در این اصل آمده است (( در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود؛ از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است )) و همینطور طبق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت از محیط زیست اولا تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد ؛ لذا مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیا اینکه داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست خواهد بود که مخالف با بند (ب) ماده ۳ قانون شکار و صید بوده است ؛ بنابراین با قرار گرفتن پارک ملی بوجاق در منطقه آزاد تجاری موجبات تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت و لذا هیات هیات عمومی با اعمال مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور ابطال شد .
سربازی افزود اداره کل حفاظت محیط زیست موضوع تهیه طرح جامع مناطق از جمله فاز دوم پارک ملی بوجاق را جهت اعمال مدیریت بهینه ، گسترش و توسعه گردشگری هدفمند و فعالیتهای همسو در محدوده مناطق را در دستور کار دارد.

Share