اعجوبه دوران، عباس جدیدی!

انتشار عکس ها و اظهارات اخیر یک عضو شورای شهر در مورد شاخ بز، واکنش های زیادی را به دنبال داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انتشار عکس ها و اظهارات اخیر یک عضو شورای شهر در مورد شاخ بز، واکنش های زیادی را به دنبال داشته است.

اعجوبه دوران، عباس جدیدی
هم صاحب عنوان، عباس جدیدی
او عاشق عکس و دیوانه دوربین
در کوی و خیابان، عباس جدیدی

سلفی شده کارش، برده است قرارش
سرگشته و حیران، عباس جدیدی
هر نقطه که باشد کانون توجه
با میّت بی جان، عباس جدیدی

چون زاویه گم شد مفتون افق شد
از زاویه سازان، عباس جدیدی
شاخ بُز نَر را با دست چپ خود
بشکسته چه آسان، عباس جدیدی

او لایق شهر و یکدانه دهر و
دردانه کیهان، عباس جدیدی
شورای توانا، با دیده بینا
البته دو چندان، عباس جدیدی

خوانده ست حقوق و کرده ست به بوق و
دائم کند اذعان، عباس جدیدی
در مجمع شورا یک روز نباشد-
-لَنگند رفیقان، عباس جدیدی

صاحب نظر است او، بسیار سَر است او
در حوزه تهران، عباس جدیدی
صاحب قلم است او، هم محترم است او
اهل دل و عرفان، عباس جدیدی

در بحث نماز و ترتیب و اصولش
بنوشته فراوان، عباس جدیدی
با ابن اثر خود بی شبهه نشیند
در گوشه رضوان، عباس جدیدی

 

مجید مرسلی / خبرانلاین

Share