احداث مسیر ماهی رو در رودخانه های تالش

در دو رودخانه مهم شهرستان تالش (رودخانه حویق و رودخانه ناورود اسالم) مسیر ماهی رو (fish way) احداث شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رودخانه های حوزه شهرستان تالش شامل ۹ رودخانه اصلی و تعداد زیادی رودخانه فرعی به لحاظ اکولوژیکی و زیستگاهی اهمیت فوق العاده ای در حفاظت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی ماهیان دریای خزر دارند. اکثر ماهیان دریای خزر جهت تخم ریزی و تکثیر به رودخانه های مهم استان مهاجرت میکنند وجود موانع فیزیکی بر روی رودخانه ها و در مسیر مهاجرت ماهیان سبب ایجاد اختلال در چرخه زیستی و ایجاد اختلال در بازسازی ذخایر آبزیان می شود.

کورش حیدرنژاد رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با اعلام این خبر گفت: این اداره در راستای وظایف سازمانی خود به صورت فنی با همکاری سازمان آب منطقه ای در دو رودخانه مهم شهرستان شامل رودخانه حویق و رودخانه ناورود اسالم اقدام به احداث مسیر ماهی رو (fish way) نموده است.

وی تصریح کرد: این امر سبب مهاجرت امن ماهیان به آبهای شیرین رودخانه جهت تکثیر در فصل تخم ریزی و بهبود شرایط زیست گونه های ارزشمند ماهیان دریای خزر می شود.

حیدرنژاد افزود: رودخانه حویق در موقعیت جغرافیایی (۳۱۵۶۱۹/۴۲۲۴۷۷۲) و رودخانه ناو رود اسالم در موقعیت (۳۱۷۶۴۴/۴۱۷۶۲۳۵) در حوزه شهرستان تالش قرار دارند.

Share