آقای شوقی معوقات پرداخت شد، استیضاح را پیگیری نکنید

در اینکه سوال و استیضاح حق شما و اعضای شورای شهر است شکی نیست، اما در حالی که شهر رنگ تغییر را به خود گرفته و این البته ‌نشان از توانمندی شهردار متخصص رشت و همراهی شما اعضای شوراست، استیضاح کمکی به شهر نمی‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آقای شوقی، شما یکی از اعضای شورای شهر در رشت هستید که در تصمیم‌گیری های مهم نقش داشته‌اید. شما چهارماه پیش زمانی که حمایت مردم را از دکتر ثابت قدم دیدید، فروتنانه در مصاحبه با سایت دیارمیرزا گفتید که نظر مردم برایتان مهم است و به استیضاح شهردار رای ندادید و این بار یکی از سه عضوی که از شهردار سوال کردید و یکی از شش عضوی که نامه استیضاح شهردار را امضا کردید.

در اینکه سوال و استیضاح حق شما و اعضای شورای شهر است شکی نیست، اما در حالی که شهر رنگ تغییر را به خود گرفته و این البته ‌نشان از توانمندی شهردار متخصص رشت و همراهی شما اعضای شوراست، استیضاح کمکی به شهر نمی‌کند.

آقای شوقی، همه می دانند که دکتر ثابت‌قدم در طول ۲۱ ماهی که شهردار رشت بوده نسبت به شما توجه ویژه‌ای داشته و از سوی دیگر شما هم حق دارید که اگر دغدغه‌ی به حقی دارید از طریق اهرم‌های موجود استفاده کنید. اما اگر همان‌طور که در سوالات‌تان مطرح کردید، اصلی ترین دلیل شما برای استیضاح شهردار رشت، عقب افتادن حقوق کارگران شریف شهرداری رشت بوده باشد، خوشبختانه به گواه اسناد ارائه شده و همچنین تایید تعدادی از دیگر اعضای شورای شهر این مشکل حل شد و اکنون کارگران محترم مطالعات معوقه‌ای ندارند.

ما شهروندان رشت ضمن تشکر از پیگیری های شما و با حمایت از شهردار توانمند و شورای محترم، و با توجه به نظر مثبت اکثریت قاطع مردم نسبت به عملکرد دکتر ثابت قدم که نظرسنجی دانشگاه گیلان آن را نشان داد، از شما می¬خواهیم دیگر موضوع استیضاح را دنبال نکنید تا ان‌شالله در فضایی آرام¬ این دوره نیز نام شورا و همه ما با حضور پرشور در انتخابات تاثیر مهمی در سرنوشت خودمان داشته باشیم.

جمعی از شهروندان رشت

Share