آتش سوزی مهیب در بلوار لاکان رشت و وضعیت فوق العاده برای آتش نشانان

مومنی با بیان اینکه گستردگی آتش بسیار وسیع بوده و شعله های سرکش آتش به شدت از سه طرف به منازل مسکونی همجوار سرایت می کرد، افزود: آتش نشانان به چهار گروه اطفایی تقسیم شدند و با توجه به برق دار بودن منزل مسکونی آتش گرفته، سریعا نسبت به ایمن سازی و اطفای آتش اقدام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حادثه آتش سوزی در ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه شب گذشته  ۱۵ بهمن ۹۵ به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد که سریعا ۱۲ دستگاه خودروی اطفایی و نجات بهمراه ۴۳ نیرو از ایستگاه های ۱۱و۹و۶و۵و۳و۲ به محل حادثه واقع در بلوار لاکان- خیابان ۱۶ متری سمیه اعزام شدند.

شهرام مومنی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: به محض رسیدن سوختگی یکپارچه چندین منزل مسکونی بهم پیوسته مشاهده می شد.

این مسوول آتش نشانی با بیان اینکه گستردگی آتش بسیار وسیع بوده  و شعله های سرکش آتش به شدت از سه طرف به منازل مسکونی همجوار سرایت می کرد، افزود: آتش نشانان به چهار گروه اطفایی تقسیم شدند و با توجه به برق دار بودن منزل مسکونی آتش گرفته، سریعا نسبت به ایمن سازی و اطفای آتش اقدام شد.

وی در ادامه با اشاره به آب خوردگی سقف دو باب منزل مسکونی  افزود: در این آتش سوزی بواسطه بهم پیوستگی سقف های چوبی و نداشتن دیوار آتش بر؛ سه باب منزل مسکونی بهمراه سقف دو باب منزل مسکونی همجوار طعمه شعله های آتش گردید.

معاونت عملیات سازمان آتش نشانی به ریزش آوار بر روی یکی از آتش نشانان در حال عملیات  اشاره کرد و گفت: بعلت شدت آتش سوزی قسمتی از آوار منزل مسکونی بر روی یکی از آتش نشانان ریخت که خوشبختانه سریعا توسط همکارانش از زیر آوار خارج شد و بواسطه سوختگی حاصله و آسیب دیدگی از ناحیه گردن سریعا به بیمارستان انتقال یافت.

وی با بیان اینکه کوچه منتهی به محل آتش سوزی توسط خودروهای پارک شده و همچنین برف های ریخته شده از سقف به شدت مسدود شده بود؛ افزود: یکی از مشکلات اصلی در محل این آتش سوزی؛ دخالت برخی شهروندان و همچنین گرفتن اجباری تجهیزات و لوله های نواری از آتش نشانان بود که از همین طریق از تمامی شهروندان خواسته می شود تا در زمان بروز حادثه از دخالت در کار آتش نشانان خودداری کنند.

 

Share