۶ عضو شورای شهر رشت بار دیگر هوس کردند شهردار رشت را استیضاح کنند

در جلسه امروز شورای شهر رشت که با حضور اعضا در عمارت تاریخی شورا برگزار شد استیضاح شهردار رشت با امضای ۶ نفر اعلام وصول شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  در جلسه امروز شورای شهر رشت که با حضور اعضا در عمارت تاریخی شورا برگزار شد استیضاح شهردار رشت اعلام وصول شد.

مسعود کاظمی رئیس شورای شهررشت در جلسه امروز شورا اظهارکرد: موضوع طرح سوال از شهردار رشت با شش امضا اعلام وصول شده است.

بر این اساس سیدمحمدعلی ثابت قدم می بایست درجلسه آینده در صحن حضور یابد.

گفتنی است در دوره شورای چهارم رشت شاهد بی ثباتی و عدم وجود آرامش در مدیریت شهری بودیم بطوریکه برخی از اعضای شورای شهر رشت هر چندماه یکبار طرح سوال و استیضاح شهردار رشت را کلید زده اند.

Share