گیلان در جایگاه سه استان برتر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران در خصوص اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، استان گیلان در جایگاه سه استان برتر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران در خصوص اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، استان گیلان در جایگاه سه استان برتر قرار گرفت.

نامه ارسالی از سوی امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران بشرح ذیل است:

Share