گزارش تصویری نشست توسعه صادرات غیر نفتی و نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان

نشست توسعه صادرات غیر نفتی و نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان با حضور وزیر ارتباطات و مسئولان ارشد استانی به صورت جداگانه برگزار شد.

نشست توسعه صادرات غیر نفتی و نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان با حضور وزیر ارتباطات و مسئولان ارشد استانی به صورت جداگانه برگزار شد.

Share