گزارش تصویری همایش میدانی پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت

همایش میدانی پاکسازی حاشیه رودخانه‌های شهر رشت به همت سازمان مدیریت پسماندهاى شهرداری رشت و موسسه سرزمین ایده آل ما روز جمعه در حاشیه رودخانه پارک توحید، تخته پل گلسار برگزار شد.  

همایش میدانی پاکسازی حاشیه رودخانه‌های شهر رشت به همت سازمان مدیریت پسماندهاى شهرداری رشت و موسسه سرزمین ایده آل ما روز جمعه در حاشیه رودخانه پارک توحید، تخته پل گلسار برگزار شد.

 

Share