گزارش تصویری مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در منطقه آزاد انزلی

مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در منطقه آزاد انزلی برگزار شد. در بخش تیمی فارس اول, ایلام دوم و تهران سوم شد.

مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در منطقه آزاد انزلی برگزار شد. در بخش تیمی فارس اول, ایلام دوم و تهران سوم شد.

Share