گزارش تصویری افتتاح فاز اول پارک خیابان جوان رشت

فاز اول پارک خیابان جوان رشت با استفاده از گونه های گیاهی دارویی به همت شهرداری منطقه دو رشت افتتاح شد.

فاز اول پارک خیابان جوان رشت با استفاده از گونه های گیاهی دارویی به همت شهرداری منطقه دو رشت افتتاح شد. این پارک به مساحت ۵۸۶۱ متر مربع با هدف بسترسازی برای آموزش شهروندان و فرهنگ سازی توسعه کشت گیاهان دارویی مورد بهره برداری قرار گرفته است. باغ گیاهان دارویی معطر با رویکرد مصرف کم و بهینه آب و فرهنگ‌سازی کشت و کاربرد گیاهان ساخته شده است.

Share