چگونه ممکن است یک ستاره‌ی گرد چهارگوش به نظر بیاید؟+ عکس

بر پایه‌ی شواهد، آی‌سی۴۴۰۶ به احتمال بسیار یک استوانه‌ی توخالی است و به دلیل زاویه‌ی دیدگاه ماست که چهارگوش به نظر می‌رسد زیرا ما آن را از پهلو می‌بینیم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چگونه ممکن است یک ستاره‌ی گرد و کروییک سحابی چهارگوش بسازد؟

این پرسشی است که با بررسی سحابی‌های سیاره‌نمایی مانند آی‌سی۴۴۰۶ به ذهن می‌آید.

بر پایه‌ی شواهد، آی‌سی۴۴۰۶ به احتمال بسیار یک استوانه‌ی توخالی است و به دلیل زاویه‌ی دیدگاه ماست که چهارگوش به نظر می‌رسد زیرا ما آن را از پهلو می‌بینیم. اگر از بالا دیده می‌شد، می‌توانست از دید ما چیزی مانند سحابی حلقه را در آسمان پدید آورد. این تصویر از پیوند عکس‌هایی درست شده که تلسکوپ فضایی هابل در سال‌های۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ گرفته بود. گازهای داغ از دو سر استوانه به بیرون و رشته‌های تیره‌ای از غبار و گاز مولکولی هم دیواره‌های آن را آراسته‌اند. ستاره‌ای که در پایان عمرش این ساختار میان‌ستاره‌ای را پدید آورده در مرکز آن دیده می‌شود. تا چند میلیون سال دیگر تنها چیزی که از آی‌سی۴۴۰۶ برای تماشا به جا خواهد ماند یک ستاره‌ی کوتوله‌ی سفید و رو به خاموشی خواهد بود.

Share