پست اینستاگرامی شاعرانه رئیس جمهور با یک عکس معنادار

ا اینستاگرام رئیس جمهور عکس زیر که مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی و روحانی را در یک قاب نشان می دهد منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اینستاگرام رئیس جمهور با انتشار عکس زیر که مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی و روحانی را در یک قاب نشان می دهد نوشت:

ما را عبای گرم تو #امید می‌داد
در برگ‌ریزان‌های سرد فصل پاییزگفتنی است این تصویر توسط محمدعلی برنو عکاس گیلانی ریاست جمهوری که برنده عکس سال اروپا در سال ۲۰۱۴ شده به ثبت رسیده است.

Share