پست اینستاگرامی شاعرانه رئیس جمهور با یک عکس معنادار

ا اینستاگرام رئیس جمهور عکس زیر که مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی و روحانی را در یک قاب نشان می دهد منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اینستاگرام رئیس جمهور با انتشار عکس زیر که مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی و روحانی را در یک قاب نشان می دهد نوشت:

ما را عبای گرم تو #امید می‌داد
در برگ‌ریزان‌های سرد فصل پاییزگفتنی است این تصویر توسط محمدعلی برنو عکاس گیلانی ریاست جمهوری که برنده عکس سال اروپا در سال ۲۰۱۴ شده به ثبت رسیده است.