واکنش اینستاگرامی یادگار امام به درگذشت آیت الله هاشمی

سیدحسن خمینی نسبت به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی واکنش اینستاگرامی نشان داد.

 سیدحسن خمینی نسبت به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی واکنش اینستاگرامی نشان داد.

Share