موقع علاج گرفتاری‌های مردم است/بی‌موقع است که از عدم احراز صلاحیت رییس جمهور حرف بزنیم

همانطور که رییس جمهور هم اخیرا گفته اند که در مورد کاندیدا شدنم زود است که اظهار نظر کنم برای شورای نگهبان هم زود است که وارد بحث شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به مسائلی که این روزها از سوی برخی چهره های سیاسی در خصوص عدم احراز صلاحیت حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود، گفت: در مورد ریاست جمهوری فعلی هیچ بحثی در جلسات شورای نگهبان مطرح نشده است تا بتوانیم در موردش گمانه زنی کنیم و بگوییم «رد» است یا «قبول».

تابناک نوشت: «نجات الله ابراهیمیان» که اصرار دارد نظراتش از منظر یک حقوقدان منتقل شود، با زودهنگام خواندن بحث مربوط به احراز صلاحیت ها اظهار کرد: «در مورد مصداق اصلا نباید بحث کنیم. هنوز کسی کاندیدا نشده و من هم ماخوذ به رسیدگی نیستم، ولی به عنوان یک سوال حقوقی پاسخ کلی می دهم. در دوره های قبلی انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان حضور نداشته ام، بنابراین برای من همه چیز از اول شروع می شود. باید اطلاعات مربوط به یک پرونده را ببینم، رفتار ظاهری کاندیدا ها را ببینم و براساس اطلاعات مربوط به آن پرونده و رفتار ظاهری، داوری کنم».

اگر تخلفی از فردی دیدم فرقی نمی کند که رییس جمهور باشد یا نباشد

وی با اشاره به اینکه مهم این است که آیا برای تایید صلاحیت او قانع می شوم یا نه و از همه مهمتر اینکه شرایطی که در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته شده، در او وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: «من در اجرای قانون، مصلحت اندیش نیستم. مصالح توسط خود قانون لحاظ شده است. من به مصداق کاری ندارم. اگر پرونده ای روی میز من قرار گرفت و برایم مسلم شد که کاندیدای ریاست جمهوری تخلفی دارد که باعث سلب صلاحیت او به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می شود قانونا فرقی نمی کند که قبلا رییس جمهور بوده یا نبوده». ابراهیمیان البته این نکته را هم یادآور شد که «اگر هم آن فرد شرایط لازم را داشته باشد هیچ هیاهویی موثر نیست و باید براساس همان پرونده اظهار نظر کنم. این قانون است و مساله و اختراع جدیدی نیست که در مورد آن سر و صدا و جنجال کنیم».

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که چطور می شود صلاحیت رییس جمهور مستقر را رد کرد، عنوان داشت: «اگر هر رییس جمهور برای دوره بعد خود را کاندیدا می کند یعنی خود را در معرض قبول و یا رد قرار می دهد. مردان سیاسی مردانی هستند اهل ریسک. خود سیاست هم توام با ریسک است. هر سیاستمداری که وارد عرصه انتخابات می شود ریسکهای جقوقی و قانونی را هم می پذیرد». وی با اشاره به چنین اتفاقاتی که در مورد نمایندگان مجلس هم عینیت یافته اظهار داشت: «شما چرا دنبال مثال های فرضی می گردید. بارها دیدید که اشخاص نماینده مجلس هستند، کاندیدا می شوند و ما صلاحیت شان را رد می کنیم. از نظر حقوقی هیچ فرقی میان ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از این حیث وجود ندارد».

بی موقع است که از عدم احراز صلاحیت رییس جمهور حرف بزنیم

ابراهیمیان با تاکید بر اینکه تاکنون در مورد ریاست جمهوری فعلی هیچ بحثی در جلسات شورای نگهبان مطرح نشده است تا بتوانیم در موردش گمانه زنی کنیم، و بگوییم رد است یا قبول، گفت: همانطور که رییس جمهور هم اخیرا گفته اند که در مورد کاندیدا شدنم زود است که اظهار نظر کنم برای شورای نگهبان هم زود است که وارد بحث شود. قطعا بی موقع است در مورد این بحث کنیم که آیا صلاحیت رییس جمهور فعلی تایید می شود یا نه و شورا این کار را هم نکرده است.

موقع علاج گرفتاری های مردم است؛ به حاشیه نرویم

این عضو حقوقدان شورای نگهبان توصیه ای هم به گروه های سیاسی دارد. او تاکید کرد: «به نظرم گروههای سیاسی هم کار خوبی نمی کنند که از حالا موقعیت رییس جمهوری که سرکار است را متزلزل می کنند؛ یکی می گوید رد می کنند و یکی هم می گوید رد کردن خوب نیست. بهتر است که این بحث را بگذاریم برای بعد از ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری. الان موقع کار و تلاش و علاج گرفتاریهای مردم است. به حاشیه نرویم».

Share