عاشوری: رسیدگی به وضعیت محرومین و دلجویی از آنها وظیفه مسئولان است

منوجهر عاشوری بخشدار مرکزی بندر انزلی گفت: رسیدگی به وضعیت محرومین و دلجویی از انها وظیفه ماست

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کاوش، رییس کمیته امدادخمینی(ره) شهرستان بندرانزلی با اشاره به بازدید از خانواده های تحت حمایت (طرح مفتاح الجنه) اظهار کرد: کمیته امداد انزلی ۲ هزار و۹۳۰ خانوار شهری و روستایی را تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دارد و طی سالجاری مبلغ ۴میلیارد و ۹۴ میلیون ریال برای بهداشت و درمان هزینه شده است.

وی با اشاره به ۴۲۴نفر بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی اظهار کرد: هزینه بیمه این افراد را کمیته امداد پرداخت میکند تا پس از ده سال مستمری بگیر تامین اجتماعی شوند که طی سالجاری مبلغ ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال به تامین اجتماعی پرداخت گردید.

کاوش اضافه کرد: تعداد ۶۸ کودک معرفی شده از مرکز بهداشت نیز جهت کمک به رفع سو تغذیه ماهیانه ۷۵۰ هزار ریال سبد کالای پروتئینی دریافت می‌کنند که برای آن مبلغ ۲۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال هزینه شده است.

رسیدگی به وضعیت محرومین و دلجویی از آنها وظیفه مسئولان است

منوجهر عاشوری بخشدار مرکزی بندر انزلی نیز در این دیدارها گفت: رسیدگی به وضعیت محرومین و دلجویی از انها وظیفه ماست.

عاشوری یادآور شد: بازدید های مستمر به اتفاق مسئول محترم کمیته امداد انزلی و شوراهای اسلامی و دهیاران در سطح روستاها انجام میگیرد ودر این دیدارها اگر مشکلاتی که بیان میشود در حد توان مرتفع خواهد شد.

وی افزود: بخشداری مرکزی انزلی و کمیته امداد ارتباط کاری نزدیکی با یکدیگر دارند که ساخت منزل مسکونی برای مددجویان، کمک در راستای ایجاد اشتغال در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی، زکات و موارد دیگر از جمله آنها است.

بخشدار مرکزی انزلی در پایان گفت: آقای کاوش مدیری توانمند هستند که اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و مددجویان از ایشان رضایت لازم را دارند.

Share